OVB Allfinanz – tým Michala Grygara

  • spoluúčast na tvorbě webových stránek
  • aktualizace webových stránek včetně tvorby obsahu
  • správa sociálních sítí Facebook a Instagram
  • newslettery – tvorba obsahu, cílení na klienty, statistiky
  • zpracovávání dokumentů žádaných klientem (reporty apod.)
  • prezentace klienta vůči veřejnosti „odlišným způsobem“ (například kreslení myšlenkových map – viz níže, spolupráce s organizacemi apod.).

www.myovb.cz